ISIM

ИСИМ мисија:

Обављање висококвалитетних активности апликативног истраживања и технолошког развоја, односно услуга квалификације, сертификације, испитивања и инспекције, консултација у заваривању, повезаних процедура, испитивања материјала и заварених конструкција у циљу повећања ефикасности румунске индустрије.

Основан 1970. године, ИСИМ Темишвар је центар научних и техничких компетенција у области заваривања и испитивања материјала. Делујући од 1999. године као национални институт за истраживање и развој, ИСИМ спроводи следеће активности:

  • фундаментална и апликативна истраживања у области заваривања и испитивања материјала
  • научно саветовање, вештачење, прогноза, анализа неуспеха, инспекција
  • конструктивни развој опреме за заваривање и опреме за испитивање материјала
  • обука кадрова
  • сертификација и осигурање квалитета
  • ширење научних и техничких информација

Као научна институција национално и међународно признат представник Румуније при Међународном институту за заваривање, ИСИМ је имплементирао систем квалитета у складу са ИСО 9001 за све своје области делатности, систем сертификован од стране TÜV CERT-а.