HELIXCONNECT

HELIXCONNECT EUROPE се појавио као потреба за бољим практичним приступом омогућавању иновација, помагању организацијама да расту и омогућавању правилне интеграције између иноватора, невладиних организација, индустрије и владе. Наша визија је да повежемо источну Европу и западни Балкан са глобалним иновационим системима и омогућимо трансфер знања и технологије.

Са порастом савремених технологија и оквира организационих перформанси, потребне су огромне промене и иновације у пословном моделу у циљу трансформисања организација ради остваривања конкурентности, истовремено осигуравајући остваривање планираног утицаја на поштен и одговоран начин.

Као такав, Хеликсконект ради у оквиру међународног саветодавног одбора састављеног од водећих утицајника из сектора индустрије, иновација и креирања политике како би осмислио прилагођена и примењена решења за организације.