Циљеви:

Превентивно одржавање (ПО), као област у настајању са растућим трендом пратећег тржишта, подразумева, као кључну, потребу за развојем општег система обуке ПО како би се правилно оспособила следећа генерација руковалаца која може ефикасно применити систем ПО на различиту индустријску инфраструктуру и опрему. Потреба за ефикасним и општим методама едукације, обуке, тестирања и сертификације је кључна компонента у остваривању друштвених, еколошких и економских бенефита које превентивно одржавање може да понуди индустријским секторима у Европи.

ПРЕВЕНТ има за циљ да помогне пружаоцима стручног образовања да развију прилагођене обуке оријентисане ка превентивном одржавању путем употребе дубоке технологије (енг. deep tech), оспособљавајући тако следећу генерацију радне снаге да допринесе економским, еколошким и друштвеним побољшањима, истовремено унапређујући своје дигиталне вештине и постављајући пружаоце стручног образовња (СО) да остваре водећу позицију у примени дубоке технологије, као и у области примене одрживих технолошких иновација на тржиште рада. Ово ће се постићи на следећи начин:

  1. Развој тржишно оријентисаног комплета алата за СО базираног на deep tech технологијама (усаглашен са ECVET-ом) који ће бити примењен за обуку најмање 200 полазника -крајњих корисника развијеног ПО курса током имплементације пројекта.
  2. Развој иновативног комплета алата за предаваче у области ПО који ће бити примењен за обуку најмање 100 едукатора током имплементације пројекта.
  3. Развој механизама за сертификацију микрокреденцијала за развијене микро-курсеве намењене за обучавање из области превентивног одржавања који би омогућио да најмање 200 полазника курса добију сертификате и тако повећају њихову запошљивост за 30% у року од једне године, и повећао обим њихових компетенција за 40% у року од 6 месеци након сертификације.

ПРЕВЕНТ пројекат траје од новембра 2023. до октобра 2025. године.

Очекивани резултати:

Резултат 1: Образовни материјал: Дубока технологија у превентивном одржавању за полазнике стручног образовања

*4 јединице у областима вештачке интелигенције, повећања компетенција и вештина учења за примену ПО у производњи (технике детекције и превенције); Колаборативна роботика и интеракција човек-машина за побољшану безбедност и безбедност људи у ПО; Напредни материјали и анализа животног циклуса за трајне, сигурне и кружне/одрживе ПО стратегије (поправке/замене ); Коришћење алата за холистичку анализу животног циклуса за тестирање ПО решења са подршком за дубоку технологију (у смислу утицаја на животну средину и друштво)

Резултат 2: Тренинг материјал за едукаторе у СО

* 5 модула базираних на инклузивним DigCompEdu – дигиталне вештине, обука заснована на раду и методе неуронауке за оснаживање ученика.

Резултат 3: Пилоти учења заснованог на раду (фабрике за подучавање)

* Дефинисана педагошка методологија за хибридне фабрике учења заснованих на раду где ће ученици моћи да примењују креирани наставни план и програм на индустријске изазове под надзором квалификованих тренера сертификованих путем резултата 2.

* Имплементирана 3 хибридна пилот тестирања од по 1 месец и идентификоване прилике за учење/побољшање за полазнике и тренере у правцу јачања утицаја стручног образовања и оријентације на тржиште рада како би се ученици у СО-у учинили запошљивијим, а пословање компанија ефикаснијим.

* Институционализован оквир учења заснованог на раду у активностима пружалаца образовања и индустрије како би тај оквир постао део главног тока операција дуалног образовања у укљученом конзорцијуму.