Развој тржишно оријентисаног комплета алата за СО базираног на deep tech технологијама (усаглашен са ECVET-ом) који ће бити примењен за обуку најмање 200 полазника -крајњих корисника развијеног ПО курса током имплементације пројекта.

Развој иновативног комплета алата за предаваче у области ПО који ће бити примењен за обуку најмање 100 едукатора током имплементације пројекта.

Развој механизама за сертификацију микрокреденцијала за развијене микро-курсеве намењене за обучавање из области превентивног одржавања који би омогућио да најмање 200 полазника курса добију сертификате и тако повећају њихову запошљивост за 30% у року од једне године, и повећао обим њихових компетенција за 40% у року од 6 месеци након сертификације.

Блог

Брзи контакт