Obiective:

Datorită rolului critic al mentenanței predictive PM (ca domeniu de lucru emergent) și perspectivelor sale de piață în plină expansiune, este absolut necesar să se dezvolte sisteme de formare cuprinzătoare specializate în domeniul mentenanței predictive pentru a pregăti în mod corespunzător următoarea generație resurse umane, astfel încât să fie capabile să aplice eficient PM la o gamă largă de infrastructuri industriale / de fabricație și la echipamente. Necesitatea utilizării eficiente și pe scară largă a unor metodologii de educație, formare, testare și certificare este un element-cheie în asigurarea beneficiilor sociale, de mediu și economice pe care mentenanței predictivă le poate oferi sectoarelor industriale din Europa.

PreVEnT își propune să ajute furnizorii de formare profesională (VET) să dezvolte cursuri de formare adaptate industriei pe tema PM prin intermediul aplicațiilor „deep tech”, ajutând astfel forța de muncă a generațiilor următoare să contribuie la îmbunătățiri economice, de mediu și sociale pe măsură ce își îmbunătățesc abilitățile digitale și plasează furnizorii de formare profesională în fruntea „deep tech” și a educației pentru inovare tehnologică sustenabilă / socială pentru piața muncii. Acest lucru se va realiza prin:

  1. Dezvoltarea unui set de instrumente educaționale PM cu tehnologie avansată orientate către piață (în conformitate cu ECVET) care va fi utilizat pentru a forma peste 200 de cursanți PM (cursanți VET și angajați) în timpul implementării proiectului.
  2. Dezvoltarea unui instrument inovator pentru formatorii VET din domeniul PM care ar fi adoptat de peste 100 de formatori în timpul implementării proiectului.
  3. Dezvoltarea unui cadru de certificare pentru micro-certificatele PM cu tehnologie avansată care ar permite ca cel puțin 200 de cursanți (cursanți VET, angajați) să primească certificări, să-și sporească capacitatea de angajare cu 30% în termen de un an și să-și reducă decalajul de competențe cu 40% în termen de 6 luni de la certificare.

PreVEnT se implementează în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2025.

Rezultate așteptate:

Rezultat 1: Kit de mentenanță predictivă cu tehnologie avansată pentru cursanții VET

  • 4 unități de competențe și abilități (CU) în domeniul inteligenței artificiale, augmentării și învățării automate pentru aplicații de mentenanță predictivă (PM) în procesul de fabricație (tehnici de detectare și prevenire); Robotică colaborativă și interacțiunea om-mașină pentru siguranță și securitate umană îmbunătățite în PM; Materiale avansate și analiza ciclului de viață pentru strategii PM durabile, sigure și circulare / sustenabile (reparații / înlocuiri); Utilizarea instrumentului de analiză holistică a ciclului de viață pentru testarea soluțiilor PM cu tehnologie avansată (din punct de vedere al impactului de mediu și social).

Rezultat 2: Kit pentru formatori VET

  • 5 module axate pe DigCompEdu incluziv – competențe digitale, mentorat pentru învățare la locul de muncă și metode neuroștiințifice pentru dezvoltarea abilităților cursanților.

Rezultat 3: Proiecte pilot de învățare la locul de muncă (Fabrici de instruire)

  • Definirea metodologiei pedagogice pentru fabricile de instruire hibridă bazate pe învățarea la locul de muncă (WBLTF), unde cursanții vor putea aplica curriculumul anterior la provocări industriale, sub supravegherea formatorilor calificați certificați prin rezultatul 2.
  • Implementarea a 3 proiecte pilot hibride de câte 1 lună fiecare și identificarea oportunităților de învățare / îmbunătățire pentru cursanți și formatori, pentru a amplifica impactul educației VET și orientarea spre piața muncii astfel încât cursanții VET să fie mai eligibili pentru angajare și activitățile companiilor să fie mai eficiente.
  • Crearea cadrului de învățare la locul de muncă în activitățile furnizorilor de educație și a industriilor, pentru a deveni parte integrantă a activităților principale de învățământ dual în consorțiul implicat.